Archiv článků

Výroční členská schůze

Výroční členská schůze Termín: neděle dne 27. ledna. 2019 v 09:00 hodin  Místo: klubovna zahrádkářů v České Skalici.  Navrhovaný program jednání: 1. Zahájení – schválení programu  2. Volba volební, mandátové a návrhové komise  3. Zpráva o činnosti za uplynulé...
Celý článek