ČLENSKÁ SCHŮZE

ZO – výdej léčiva důvěrníkům,

odeslání podkladů pro dotace