ČS

Vážení přátelé,

dle plánu práce na tento rok se tuto sobotu 23.11. 2013 od 15:00 hodin koná členská schůze v klubovně zahrádkářů.

Program: 1. informace o dění v RV ČSV o. s.; 2. příprava plánu práce na rok 2014; 3. detaily k léčení aerosolem; 4. různé; 5. výplata dotace 1.D. za opylovací službu našich včelstev.

 V případě Vaší neúčasti neopomeňte prosím pověřit někoho jiného PLNOU MOCÍ k převzetí finanční částky.

Pro vyúčtování je RV ČSV o.s. stanovena pevná lhůta do 30.11. 2013 a do tohoto data musí být nevyplacené prostředky bez náhrady navráceny.

Důvěrníci neopomenou připomenout ostatním členům.

S přátelským pozdravem

Ing. Jiří Valtera v.r.                              Bronislav Prokop v.r.

      předseda                                             jednatel