Gratulujeme

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví a včelařských úspěchů.

Karel Ponča v listopadu 75 let,

Jan Mervart v září 60 let,

Bohuslav Brejtr v srpnu 90 let,

Jiří Lenděl v červenci 60 let,

Jozef Vojtas v červnu 65 let,

Milan Andreovský v červnu 65 let,

Josef Resl v červnu 70 let,

Anna Gabrielová v dubnu  75 let,

František Dědek v březnu 75 let,

Vladimír Kollert v únoru 80 let,

Josef Petíra v únoru 70 let,

Karel Martínek v lednu 75 let,