JUBILEA 2017

Gratulijeme všem jubilantům a přejeme hodně zdraví jak vám tak vašim včelkám.

Únor: Jitka Pácaltová 70 let

            Lubomír Beran 65 let

Duben: Bronislav Prokop 60 let

Červen: Josef Kubíček 75 let

            Josef Skuhravý 75 let

            Josef Nováček 90 let

Červenec: Bohumil Hanuš 70 let

Srpen: Vladimír Podolský 85 let

            Jan Daňsa 65 let

            Bohuslav Brejtr 91 let