„O nejlepší med Českoskalicka“

vyhodnocení soutěže „O nejlepší med Českoskalicka“