Rozhovor s přítelem Záhrahou

Rozhovor s včelařem panem Rudolfem Zábrahou se v pondělí

18. ledna 2010 točil (jak jinak) kolem tématu „včely“. Pro člověka je

tento hmyz velmi užitečný. Včely v pojízdných úlech opylují velké

množství užitkových rostlin a ještě nám dají med.

www.svcbajo.cz/files/dokumenty/calamada/calamada_11.pdf

Děkujeme středisku volného času Bájo Česká Skalice za dětskou redakci Čalamády
Martině Horké, šéfredaktorce za možnost uveřejnit tento odkaz i pro včelařskou veřejnost.