Tisková zpráva

 

Včelaři v České Skalici bilancovali

Poslední lednový víkend je již tradičně věnován hodnocení právě uplynulé včelařské sezony.  Nejinak tomu bylo i letos 29. 1. 2011, kdy se konala výroční členská schůze místní včelařské organizace, fungující již od roku 1895. Jednání v prostoru klubovny zahrádkářů se zúčastnilo celkem 59 členů. Mezi čestnými hosty byl předseda okresní organizace ČSV o. s. v Náchodě přítel Josef Cinka a předseda místní organizace Českého svazu chovatelů přítel Jiří Horký. Jednatel přítel Bronislav Prokop ve své podrobné zprávě připomněl přítomným průběh celého včelařského roku, který se zpočátku jevil jako slabší, ale později na rozdíl od jiných oblastí v České republice se výrazně vylepšil na celkově průměrný. Počet členů se zvýšil o 6 na 72. Stav včelstev byl navýšen o 74 na 1079. Stalo se tak díky vydatné podpoře mladých začínajících včelařů z prostředků základní organizace a grantu města Česká Skalice. Výboru v čele s předsedou ing. Jiřím Valterou  se podařilo vypracovat projekt s názvem Opatření ke stabilizaci chovu včelstev a udržení biodiverzity krajiny v oblasti Babiččina údolí. Tento byl vyhodnocen zastupitelstvem Královéhradeckého kraje jako důležitý prvek pro zachování druhové rozmanitosti vzácné a jedinečné květeny v této naprosto unikátní lokalitě. Činnost chovatelů včel byla z rozpočtu Královéhradeckého kraje podpořena částkou 200 000 Kč. Její účelné využití probíhá podle projektu formou obnovy velmi zastaralých úlových technologií tak, aby jarní rozvoj včelstev již mohl probíhat v nových úlech. Jejich výroba je smluvně zajištěna u známých regionálních dodavatelů.

Pokladník přítel Josef Resl seznámil přítomné s aktuální finanční situací a předložil vyrovnaný rozpočet pro letošní rok.  V diskusi vystoupil kromě jiných zkušený včelař přítel Bohumil Lemberk, který již druhým rokem vede kroužek mladých včelařů v Dolanech. O ustavení dalšího při DD v Sedloňově se zasloužil přítel Jiří Lokvenc, který ač sám chová včely velmi krátce, dokázal získat nové zájemce o tento obor. Cílem českoskalických včelařů na tento rok je dokončit rozpracovaný projekt a dále v něm pokračovat, protože je zatím uskutečňován v závislosti na schválené finanční podpoře pouze z menší části. Před závěrem setkání byly představeny filmy se včelařskou tematikou, jejichž autorem je rovněž včelař a filmový fanoušek přítel Rudolf Zábraha. Z dalších zajímavých akcí, které jsou v plánu práce je možno zmínit kurz medového pečiva, který bude uskutečněn na podzim.   

V České Skalici 29. 1. 2011              Ing. Jiří Valtera, předseda ZO ČSV o. s. Česká Skalice

 

Ten článek bude uveřejněn v regionálním tisku.