VČS

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČSV o. s. Česká Skalice

Termín: neděle dne 25. ledna. 2015 v 09:00 hodin

Místo: klubovna zahrádkářů v České Skalici.

Navrhovaný program jednání:

 

1.    Zahájení – schválení programu

2.    Volba volební, mandátové a návrhové komise

3.    Zpráva o činnosti za uplynulé volební období

4.    logo čsvZpráva o hospodaření za uplynulé volební období

5.    Zpráva kontrolní a revizní komise

6.    Vystoupení zástupce OO ČSV o. s. Náchod a hostů

7.    Stanovisko k návrhu Stanov a Hlavních směrů činnosti ČSV na další volební období předložené RV ČSV o. s.

8.    Předání ocenění členům

9.    Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2015

10.   Diskuse k předneseným zprávám

11.   Volba orgánů ZO ČSV o. s.

12.   Volba delegátů a jejich náhradníků na okresní konferenci ČSV o. s.

13.   Volba místnách důvěrníků

14.   Schválení odměn členům výboru, důvěrníkům

15.   Usnesení

16.   Závěr

 

Vzhledem k důležitosti jednání a splnění jedné ze základních členských povinností očekáváme účast všech pozvaných.

Tento termín je i posledním k možnosti odevzdání vzorků zimní měli pro jejich hromadné odeslání k vyšetření SVS ČR.

Za výbor ZO ČSV o. s. Česká Skalice:

Ing. Jiří Valtera v. r.                                Bronislav Prokop v. r.

předseda                                                           jednatel

V České Skalici 3. 1. 2015