VČS

Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO ČSV z. s. Česká Skalice

Nezapomeňte přínest vzorky měli, pokud nemáte možnost se dostavit pošlete vzorky po důvěrníkovi!!!

Termín: neděle dne 31. ledna. 2016 v 09:00 hodin

Místo: klubovna zahrádkářů v České Skalici

Navrhovaný program jednání:

1.    Zahájení – schválení programu

2.    Volba volební, mandátové a návrhové komise

3.    Zpráva o činnosti za uplynulé období

4.    logo čsvZpráva o hospodaření za uplynulé období

5.    Zpráva kontrolní a revizní komise

6.    Vystoupení zástupce OO ČSV z. s. Náchod a hostů

7.    Přestávka na občerstvení

8.    Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2016

9.    Přijetí nových členů

10.   Diskuse k předneseným zprávám

11.   Schválení odměn členům výboru, důvěrníkům

12.   Usnesení

13.   Závěr

 

Za výbor ZO ČSV z. s. Česká Skalice:

Ing. Jiří Valtera v. r.                                Bronislav Prokop v. r.

předseda                                                           jednatel

V České Skalici 14. 1. 2016

Plán práce ZO ČSV z 14.1.2016.docx (64763)