Výplata dotací

Vážené přítelkyně a přátelé,
v pátek dne 20. listopadu 2015 (původní chybný údaj na webu byl 21.11. 
2015) proběhne od 18 hodin v klubovně zahrádkářů v České Skalici členská 
schůze s následujícím programem:
1.zahájení
2.průběh léčení , stav odevzdání klinického hodnocení
3.určení termínu a pracovních skupin pro léčení aerosolem
4.změna sídla spolku
5.grantový program města na rok 2016
6.vyúčtování dotace 14ZPD06 0001
7.různé
8.výplata dotace 1.D., předání průkazů člena a dalších dokumentů a 
jejich autorizace
9.závěr

Očekáváme účast všech členů, obzvláště těch kteří žádali o dotaci 1.D.. 
Pokud někdo z mimořádných důvodů svou účast nemůže v tomto termínu 
zajistit, pověří písemně jiného člena (občana) plnou mocí k převzetí 
finanční částky (formulář v časopise Včelařství). Nevyzvednuté peníze 
budou odeslány v termínu do 30. 11. 2015 nazpět do státního rozpočtu jak 
ukládá směrnice pro poskytování dotace 1.D..

Žádáme důvěrníky o informování členů ve svém obvodu.

Děkujeme za laskavé pochopení, vstřícnost pro hladké splnění a těšíme se 
na Vaši účast.

Za výbor ZO:

Jiří Valtera, přededa Bronislav Prokop, jednatel Josef 
Resl, pokladník