VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

výroční členská schůzi ZO ČSV z. s . Česká Skalice Termín: neděle dne 28. ledna. 2018 v 09:00 hodin Místo: klubovna zahrádkářů v České Skalici. Navrhovaný program jednání: 1. Zahájení – schválení programu 2. Volba volební, mandátové a návrhové komise 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období 5. Zpráva kontrolní a revizní komise 6. Vystoupení zástupce OO ČSV z. s. Náchod a hostů 7. Doplňovací volba výboru a přijetí nových členů 8. Přestávka na občerstvení 9. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2017 10. Diskuse k předneseným zprávám 11. Schválení odměn členům výboru, důvěrníkům 12. Usnesení 13. Závěr Vzhledem k důležitosti jednání a splnění jedné ze základních členských povinností očekáváme účast všech pozvaných. Tento termín je i posledním k možnosti odevzdání vzorků zimní měli pro jejich hromadné odeslání k vyšetření SVS ČR.