Výsledky rozboru spadu Varoadestructor

Dostali jsme výsledky z laboratoře. Pozitiviní nalez byl u pěti členů. Na čtyrech stanovištích po jednom brouku a na jednom stanovišti 13 brouků. Na žádném stanovišti nepoběhne přelečení. Za ZO ČSV zdravotní referent Jiří Kučera