Vývoj počtu včelstev a včelařů

Gafy počtu včelařů a v čelstev do roku 1999 až 2012

Porovnání počtu včelařů 1999-2012.pdf (28 kB)
Porovnání počtu včelstev 1999-2012.pdf (189,6 kB)