Výsledky analýz křídel včel pro určení plemenné příslušnosti z minulého roku. Zajímavé je, že nejblíže čistému plemeni má v jednom vzorku včelařství Kolomý a to 97 % (další dva jen 57 % a 75 %) a obráceně SOUV Nasavrky ČSV má pouze 59 %. Stojí za prohlédnutí všech analýz a odpovědět si, co asi budeme všichni dělat, až nabude platnost nový plemenářský zákon?

Výsledky analýz křídel včel najde zde:   pvpekarov.cz/_sgg/m6_1.htm  

Zajímavý článek

VIDEO: Podívejte se, jak svět vidí včela – Tajemství barev na Prima Neviditelné spektrum barev poznejte v již třetí části dokumentu Tajemství barev.

zoom.iprima.cz/novinky/fascinujici-priroda/video-podivejte-se-jak-svet-vidi-vcela-tajemstvi-barev-na-prima-play

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem

eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP

Vážené včelařky, vážení včelaři,

zahájili jsme třetí ročník monitoringu úspěšnosti zimování včelstev v České republice. Rádi bychom Vás pozvali k účasti ve studii, ve které můžete zhodnotit pozorování získaná během poslední sezóny. Účastí přispějete k poznání zajímavých souvislostí v chovu včel. Je jedno, zda-li jste úhyny včelstev zaznamenali, nebo ne. Důležité jsou údaje od všech včelařů. Projekt zaštiťuje mezinárodní vědecká asociace COLOSS. Anonymní vyplnění dotazníku vám nezabere více než 15 minut.

pro vyplnnění dotazníku klikni : survey2.uni-graz.at/56335/lang-cs/
 

 

 

Včelařův rok

Jednoduchá informativní příručka především pro začínající včelaře, historie, stručně o veterinárních předpisech a léčivech, včelařské činnosti v jednotlivých měsících roku.

zdroj: oficialní internetový portál zlýnského kraje

dokumenty ke stažení

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

 

  během svých přednášek členům vašeho spolku a zdravotním referentům ZO a OO vašeho kraje jsem na závěr své prezentace odkazoval na svoje webové stránky, které jsou od dnešního dne aktualizovány. Umístil jsem na nich vedle svých přednášek týkajících se jiných oblastí i přednášky určené včelařům.

Chtěl bych Vás požádat, abyste přítelkyně a přátele z organizací vašich krajů, kteří se mých přednášek zúčastnili, na aktualizaci mých webových stránek v rámci možností upozornili a zároveň jim tlumočili mojí omluvu za to, že moje webové stránky nebyly v té době aktuální.

  Děkuji a zůstávám

 

  s přátelským pozdravem

 

  Josef Holejšovský

www.holejsovsky.cz

Vážení členové Českého svazu včelařů, milé včelařky, vážení včelaři,

úvodem svého dopisu Vám chci poděkovat za Vaši záslužnou a nenahraditelnou činnost, kterou vykonáváte ve prospěch celé společnosti i pestrosti přírody tím, že chováte včely. Je to zejména opylovací úloha včelstev, která je klíčová pro zemědělský sektor, a která téměř nesnese srovnání s čímkoliv dalším. Za to vám patří mé upřímné díky.

Snažím se ve své pozici ministra zemědělství ČR o podporu všech oblastí, které jsou nezbytné pro krajinu, pro zemědělský sektor, pro tuto zemi a jsem hrdý na každého, kdo svou práci v zemědělském sektoru dělá dobře, úspěšně a s nadšením. A jsem připraven Vám v tom pomáhat.

Hluboce mnou otřásla zjištění Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy o kolosálním a dosud nevídaném rozměru kauzy antibiotik v medu od společnosti Včelpo s.r.o (dále jen „Včelpo“). Podle posledních zveřejněných informací probíhal obchod s takto závadným medem již nějakou dobu, což ukazuje, že se nejedná o pochybení jednotlivce, ale systémové a dlouhodobé selhání jak vedení společnosti Včelpo, tak i dozorových orgánů Českého svazu včelařů, z.s.(dále jen “ČSV“), který je 100% vlastníkem této společnosti.

Je to zarážející zejména s ohledem na skutečnost, že před několika měsíci byla téže společnosti odebrána možnost jeden z produktů označovat značkou Klasa pro pochybení spočívající v nedodržení povinnosti mít v produktu výhradně med českého původu. Je zjevné, že se společnost Včelpo nepoučila, ale navzdory tomuto radikálnímu kroku ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu se dopustila flagrantního porušení dalších právních norem a vrhla na český trh přinejmenším desítky tun potraviny, která je nezpůsobilá ke konzumaci. Tento problém poškozuje nejen Včelpo a ČSV, ale včelaře jako komunitu staví v očích veřejnosti mezi nepoctivé. Je jen slabou útěchou, že následné kontroly Státní veterinární správy u několika desítek českých včelařů dosud dopadly na výbornou a antibiotika se v domácí produkci neprokázala. A za to jsem všem odpovědným včelařům vděčný. Jak jsem veřejně deklaroval, nestavím se a nechci se stavět k podpoře včelařství zády. Naopak, rád přispěji k rozvoji tohoto zemědělského odvětví, ale k tomu potřebuji na druhé straně kompetentního a odpovědného partnera, kterému mohu věřit. Nefunkčnost vnitřních kontrolních mechanismaů v ČSV, které umožnily vznik „antibiotikové kauzy“, otřásla mojí důvěrou. V souvislosti s blížícím se X. sjezdem Českého svazu včelařů mějte prosím důsledky i příčiny této kauzy na vědomí a zvažte další postup nejen v tomto případu, ale i fungování svazu jako celku. Věřím, že delegáti volebního sjezdu Českého svazu včelařů chápou vážnost této situace a po volbách dají zvolenému vedení ČSV jasné zadání úkolů do dalšího období. Postup ČSV bude pak pro mne jasným signálem.

Na závěr tohoto dopisu chci Vám popřát hodně zdaru a úspěšný sjezd, na jehož výsledek budu netrpělivě čekat.

S pozdravem Marian Jurečka

 

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem 

eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP

 

 

V Česku se po 20 letech objevila nebezpečná nemoc včel

V České republice se po 20 letech objevilo nebezpečné onemocnění hniloba včelího plodu. Veterináři jej po upozornění včelařů v srpnu odhalili na dvou stanovištích v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově na Trutnovsku. Včelstva v obou ohniscích byla utracena a spálena, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal.
 

Zpráva SVS

V Česku byl po 20 letech opět prokázán případ hniloby včelího plodu

28.8.2015

Tisková zpráva – V České republice byl v průběhu srpna poprvé po 20 letech prokázán případ hniloby včelího plodu. Na dvou stanovištích na Trutnovsku (v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově) byla po zjištění klinických příznaků onemocnění potvrzena přítomnost původce nákazy i laboratorně. Krajskou veterinární správou byla proto vyhlášena mimořádná veterinární opatření (MVO) a vytyčeno ochranné pásmo, zahrnující katastrální území v okruhu s poloměrem 5 km od vyhlášených ohnisek. V ochranném pásmu byly chovatelům zakázány veškeré přesuny včelstev i matek, nařízeno provedení klinických prohlídek včelstev spojených s rozebráním díla a zajištění odběru měli (směsného odpadu na dně úlu), určené pro bakteriologické vyšetření.

celý článek: eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_v-cesku-byl-po-20-letech-opet-prokazan-pripad.html

Pozor

upozornění z ústředí
Vážení přátelé,

od 1. 9. 2015 bude v rámci CIS BEZPODMÍNEČNĚ nutno (povinno) zadat
číslo katastru a PARCELNÍ ČÍSLO, jinak nebude možno zeditovat
počty včelstev, a tím CIS nebude mít možnost správně spočítat
dotaci.

S pozdravem

LINDA HLADÍKOVÁ

_sekretářka tajemníka_

Český svaz včelařů, o. s.

Křemencova 8

115 21 Praha 1

tel: 224 932 421

mailto:hladikova@vcelarstvi.cz
Letos 13. ledna to bylo přesně 120 let, co byl založen včelařský spolek pro okres českoskalický. Stalo se tak na ustavující schuzi, které se zúcastnilo 47 přihlášených včelarů. V únoru 1895 se spolek stal členem Zemského ústředního včelarského spolku pro království České v Praze a patřil tak mezi největší spolky v zemi České, když sdružoval ke konci roku 1895 již kolem 60 členů z České Skalice a okolních vesnic.
V současnosti spolek sdružuje 79 členů, chovajících 954 vcelstev na 91 stanovištích a je tak třetí nejvetší dle počtu včelarů v okrese Náchod. Aktivity členů se nezaměrují jen navlastní oblast chovu včelstev, rozširování včelí pastvy, neustálý boj se včelími nemocemi a dalšími nepříznivými vlivy životního prostředí, ale především ke zdokonalování potřebného inventáře, vzdělávání a to i ne včelarské veřejnosti formou přednášek a propagace zdravého životního stylu.
Výrocí vzniku spolku si členové připomněli na slavnostní schůzi dne 22. února 2015. Jako výraz díku zadlouhodobou spolkovou činnost předal starosta České Skalice k tomuto výrocí Pamětní list města. Ve zpráve jednatele Bronislava Prokopa od historie po současnost zazněla také prosba občanum města. Spolek v lastnil v minulosti kroniku, ale ta se bohužel ztratila. Výzvou pro občany města je, kdo by kroniku objevil nebo pomohl nalézt stopy k jejímu objevení, bude náležite odmenen (kp)

 

   

Predávání pametního listu starostou
mesta (vpravo) predsedovi ceskoskalických
vcelaru Jirímu Valterovi
 
Zdroj: Echo ročník 22, číslo 9, 20 března 2015 novinyecho.cz/soubory/texty/soubory/texty_soubory-87.pdf

Město Česká Skalice

 PF 2015 ČS.pdf (266,1 kB)

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Smlouva o poskytnutí podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje 14ZPD06 členům ZO ČSV o. s. Česká Skalice                  

Na přelomu letošního roku uzavřená smlouva dle podmínek dotačního programu Královéhradeckého kraje „14 ZPD06 – Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty“ se začíná prakticky naplňovat.  Je tomu podstatně rychleji  než bylo původně zamýšleno. Bylo totiž cíleně vhodně  využito nabytých zkušeností z minulých programů. To se týkalo především výběru vhodných dodavatelů nových nástavkových úlů. První dodávka sestávající se z 27 ks pevných úlových den, 21 ks den pro kočování, 48 ks vík a 30 ks zateplených nástavků byla výrobcem předána dne 13. 12. 2014. Tato radostná událost pro 9 členů základní organizace Českého svazu včelařů byla trochu pokažena daleko pozdnějším příjezdem, než bylo původně avizováno, z důvodů dopravní situace. Nakonec vše dopadlo k jejich plné spokojenosti a je tak vytvořen předpoklad ještě do nadcházejících vánočních svátků převzít zbytek objednaného zboží.

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje.pdf (319955)

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Smlouva o poskytnutí podpory z dotačního programu Královéhradeckého kraje 14ZPD06 členům ZO ČSV o. s. Česká Skalice                  

V polovině letošního roku uzavřená smlouva dle podmínek dotačního programu Královéhradeckého kraje „14 ZPD06 – Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a produkty“ se naplnila po stránce dodávky nových nástavkových úlů.  Stalo se tomu podstatně rychleji  než bylo původně zamýšleno.  Bylo totiž cíleně vhodně využito nabytých zkušeností z minulých programů. To se týkalo především výběru nejvhodnějších spolehlivých dodavatelů. Již závěrečná dodávka sestávající se ze 104 ks zateplených nástavků rozměru 39 x 24 cm a 25 ks nástavků rozměru 39 x17 cm byla výrobcem předána dne 22. 12. 2014. Tato radostná událost se týkala 8 členů základní organizace Českého svazu včelařů Česká Skalice. Pro kompletní uskutečnění cílů grantové podpory tedy zbývá nové úly důkladně ošetřit impregnací proti nepříznivým povětrnostním vlivům a obsadit včelstvy, což se stane v průběhu roku 2015.

Foto předseda J. Valtera www.dropbox.com/sh/yhxtvth6nbxiq4g/AACvJFuPhp4K7iti8HWNdNhwa?dl=0

Prosím formulář "POTVRZENÍ O REGISTRACI V ÚSTŘEDNÍ EVIDENCI" nezasílejte samostatně do ČMSCH, a.s. v Hradištku. Odevdeje výboru ZO na členské schůzi nebo jednateli ZO. Formulář bude odeslán hromadně, děkujeme za pochopení. Výbor ZO.