Členská schůze

Program : příprava Dne země v Ratibořicích, příprava posezení u včelína, zprávy z OO a RV