Jubilea

JUBILEA 2017

Gratulijeme všem jubilantům a přejeme hodně zdraví jak vám tak vašim včelkám. Únor: Jitka Pácaltová 70 let             Lubomír Beran 65 let Duben: Bronislav Prokop 60 let Červen: Josef Kubíček 75 let             Josef Skuhravý 75...
Celý článek

Gratulujeme

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví a včelařských úspěchů. Karel Ponča v listopadu 75 let, Jan Mervart v září 60 let, Bohuslav Brejtr v srpnu 90 let, Jiří Lenděl v červenci 60 let, Jozef Vojtas v červnu 65 let, Milan Andreovský v červnu 65 let, Josef Resl v červnu 70...
Celý článek

Gratulujeme

Gratulujeme jubilantů Leden: Antonín Vlček 70 let Únor: Jaroslav Pácalt 75 let Březen: Jaroslav Ulich 65 let              Drahomíra Futerová 80 let Červen:  Josef Cejnar 65 let                Jiří Blatník 70...
Celý článek