ČLENSKÁ SCHŮZE

členská schůze - příprava posezení u včelína a Den Země

     kočování, objednávka léčiv