členská schůze

zprávy z OO Náchod, přivezení léčiva,Formidol a rozdání důvěrníkům