ČLENSKÁ SCHZE

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

 konanou dne 10.7. 2015 v 18,00 hodin v klubovně zahrádkářů v České Skalici
 
1. Výdání Gabonu
2. Vydání monitorovací sady na narroazu
3. CD výročí ZO
 

ÚČAST DŮVĚRNÍKŮ NUTNÁ přínesou aktuální počty včelstev svých člen!!!!!