Léčení

Lečení aerosolem bude provedeno v sobotu 5.12.2015. Jako v minulých letech