Mor včelího plodu

přišel dopis z KVS SVS
 Dobrý den, 
zasílám mimořádná veterinární opatření vyhlášená dnes KVS SVS pro Královéhradecký kraj – nařízení je dostupné na webových stránkách SVS ČR   /www.svscr.cz/files/kvsh/SVS_2013_004656-H.pdf

S pozdravem

MVDr. Alena Hekrlová
Vedoucí oddělení ochrany zdraví zvířat
Krajská veterinární správa SVS pro Královéhradecký kraj
Jana Černého 370
503 41 Hradec Králové