Návrh hlavních úkolů pro ZO ČSV o.s. po IX. sjezdu ČSV

 

 

1.    Zabezpečit každým rokem přednášku a zúčastnit se přednášek a zájezdů pořádaných OV ČSV.                                 

Zodpovídá výbor ZO

2.    Pracovat se včelařskou mládeží (kroužek) v Dolanech, v Dětském domově v Sedloňově i ne včelařskou mládeží při využití volného času.

Zodpovídá výbor ZO, př. Lemberk, př. Lokvenc

3.    Využívat prostředky EU na podporu včelařství.

 Zodpovídají všichni členové ZO

4.    Vytvářet podmínky pro zvyšování počtu včelstev a včelařů.

 Zodpovídají všichni členové ZO

5.    Spolupracovat se státní veterinární správou - Inspektorátem v Náchodě.                                         

 Zodpovídá př. Kučera

6.    Propagovat spotřebu medu a prodej včelích produktů v prodej "ze dvora", na tržnicích a místních obchodech – uspořádání kurzu pečení medového pečiva i pro veřejnost.

        Zodpovídá výbor ZO a všichni členové

7.    Podporovat rovnoměrné rozmístění včelstev v krajině k zajištění biologické rovnováhy v opylení kulturních plodin a planě rostoucích rostlin a podporovat přísuny ke kulturám.

Zodpovídá př. Kubíček a výbor ZO