Posezení u včelína

Posezení u včelína př. Valtery

 Sejdeme se 28. 5. 2016 ve 13:00 hodin na koldovce u v čelinu př. Valtery. Prohidka, výklad způsobu včelaření. Přesun do zahrady př. Vojtase v Ratibořičích. Občerstvení a volná zábava.