Přednáška

 přednáška Tomáš Hrabáček Chov včelstev

- zprávy z OO Náchod,

                                   - důvěrníci hlášení počtu přezimovaných včelstev

                                   - kočování, objednávka léčiv