VČS

 

Pozvánka

na výroční členskou schůzi ZO ČSV o. s. Česká Skalice

Termín: neděle dne 26. ledna. 2014 v 09:00 hodin

Místo: klubovna zahrádkářů v České Skalici.

Navrhovaný program jednání:

1. Zahájení

2. Volba mandátové a návrhové komise

3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 2013

4. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

5. Zpráva kontrolní a revizní komise

6. Vystoupení zástupce OO ČSV o.s. Náchod

7. Diskuse k předneseným zprávám

8. Občerstvení

9. Návrh plánu činnosti na rok 2014

10. Návrh odměn členům výboru, důvěrníkům

11. Návrh výše poplatků registrovaných včelařů

12. Usnesení

13. Různé – promítání včelařských filmů

14. Závěr

Občerstvení zajištěno. Vzhledem k důležitosti jednání a splnění jedné ze

základních členských povinností očekáváme účast všech pozvaných.

Tento termín je i posledním k možnosti odevzdání vzorků zimní měli pro

jejich hromadné odeslání k vyšetření SVS ČR.

Za výbor ZO ČSV o. s. Česká Skalice:
Ing. Jiří Valtera v. r. Bronislav Prokop v. r.
předseda jednatel