VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 29. 01. 2017          od 09:00 klubovna zahrádkářův Česká Skalice 

Program: vyhodnocení roku 2016
    plány práce a hospodaření